Εάν θέλετε να μας στείλετε δείγμα της δουλειάς σας,παρακαλούμε προωθήστε στην διεύθυνση demo@sparkrecords.gr με τα παρακάτω
στοιχεία: 
 1. Ηχητικό σε μορφή mp3
 2. Link με video για online streaming (προαιρετικό) 
 3. Ονοματεπώνυμο 
 4. Βιογραφικό σημείωμα 
 5. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 


 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε στείλτε e-mail στην διεύθυνση info@sparkrecords.grΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ